Zo briljant als Einstein - Stefano Calicchio - E-Book

Zo briljant als Einstein E-Book

Stefano Calicchio

0,0
1,50 €

oder
Beschreibung

Wat kenmerkt de intelligentie van een genie? Hoe kun je je persoonlijke genialiteit ontketenen? Welke speciale vaardigheden kunnen worden ontwikkeld door het voorbeeld van Albert Einstein te volgen?

Dit handboek is ontstaan uit de wens om praktische antwoorden op deze vragen te geven. Genialiteit is inherent op een potentieel niveau in de fysiologische structuur van het menselijk brein zelf. Wetenschappelijk onderzoek van de laatste decennia heeft de plasticiteit van de menselijke geest en het enorme potentieel van onze intelligentie aangetoond. De intellectuele bronnen die wij niet gebruiken zijn enorm. Ons vermogen om inzichten te ontsluiten, problemen vanuit een andere invalshoek te bekijken en nieuwe oplossingen te vinden is letterlijk oneindig. Tientallen jaren van onderzoek naar intelligentie en de denkpatronen die Albert Einstein gebruikte, hebben aangetoond dat het mogelijk is iemands intelligentie te verhogen en de geest te gebruiken om op een andere manier toegang te krijgen tot mentale bronnen, om inzichten en oplossingen te vinden die anders sluimerend zouden blijven bestaan.
De beschreven instrumenten en strategieën zijn bedoeld om mensen kennis te laten maken met de denkprocessen van Einstein. Maar dit boek is ook een persoonlijke weg om anders te gaan denken en genialiteit deel te laten uitmaken van het dagelijkse leven. 

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

EPUB
Bewertungen
0,0
0
0
0
0
0Stefano Calicchio

ZO BRILJANT ALS EINSTEIN

UUID: a271bc4c-7fe0-4497-b93f-f6c79002a56f
Dieses eBook wurde mit StreetLib Write (https://writeapp.io) erstellt.

Inhaltsverzeichnis

INLEIDING

KORTE BIOGRAFIE VAN EEN GENIE

HET IDEE OM EEN GENIE TE CREËREN IN HET LABORATORIUM

DE NEUROANATOMIE VAN EEN GENIE

HOE EINSTEIN GENIALITEIT BESCHOUWDE

DE EINSTENIAANSE METHODE

NIEUWE STRATEGIEËN VOOR PROBLEEMOPLOSSING ONTWIKKELEN

DE GESCHIEDENIS VAN DE MENSELIJKE INTELLIGENTIE

GEMEENSCHAPPELIJKE FACTOREN VOOR BELANGRIJKE GENEN

VOOR EEN EPISTEMOLOGIE VAN EINSTEIN

HET BELANG VAN BESLUITVAARDIGHEID

BELEMMERINGEN VOOR GENERATIEF DENKEN

BASISVERONDERSTELLINGEN IN TWIJFEL TREKKEN

NAAR EEN GENERATIEVE AANPAK

STRATEGIEËN VAN ERVAREN OPLOSSERS

​DE STRUCTUUR VAN EINSTEINS DENKEN

METAFORISCHE TAAL

BEELDEN EN METAFOREN CONSTRUEREN

HET COMBINATORISCHE SPEL

DE ONTWIKKELING VAN HET IDEE

EEN TOEPASSINGSWEERGAVE

HET FANTOOM GORILLA EXPERIMENT

VERONDERSTELLINGEN OVER TIJD EN RUIMTE

KERNCOMPETENTIES DIE NODIG ZIJN VOOR HET GEBRUIK VAN DE EINSTENIAANSE DENKSTRATEGIE

BEGRIP VAN WEERSTAND TEGEN VERANDERING

EINSTENIAANS DENKEN IN BEDRIJFSORGANISATIES

CREATIVITEIT BEHEREN

DE KOSTEN VAN CREATIVITEIT

DE STATUS QUO IN VRAAG STELLEN

CONCLUSIES

BIBLIOGRAPHY

ARTIKELEN EN PUBLICATIES

Anmerkungen

INLEIDING

"Genialiteit is niets meer dan het vermogen om de realiteit te observeren vanuit niet-alledaagse perspectieven. Terwijl een intelligent mens, wanneer hij erin slaagt een naald in een hooiberg te vinden, tevreden ophoudt, gaat het genie door met zoeken om een tweede, een derde en eventueel een vierde te vinden".

A. Einstein

Wat kenmerkt de intelligentie van een genie? Hoe kun je je persoonlijke genialiteit ontketenen? Welke speciale vaardigheden kunnen worden ontwikkeld door het voorbeeld van Albert Einstein te volgen?

Dit handboek is ontstaan uit de wens om praktische antwoorden op deze vragen te geven. Genialiteit is inherent op een potentieel niveau in de fysiologische structuur van het menselijk brein zelf. Wetenschappelijk onderzoek van de laatste decennia heeft de plasticiteit van de menselijke geest en het enorme potentieel van onze intelligentie aangetoond. Zoals wij op de volgende bladzijden zullen zien, is het niet de fysieke structuur die het verschil uitmaakt tussen degenen die wij als genieën beschouwen en gewone mensen, maar de manier waarop wij besluiten gebruik te maken van wat ons als geschenk is gegeven.

Op het potentiële niveau zijn de intellectuele hulpbronnen die wij niet gebruiken enorm. Ons vermogen om inzichten te ontsluiten, problemen vanuit een andere invalshoek te bekijken en nieuwe oplossingen te vinden is letterlijk oneindig.

Om deze taak tot een goed einde te brengen, moeten wij onze hersenen echter op een andere manier gebruiken dan wij gewend zijn. Albert Einstein wees ons de weg door uit te leggen dat "het intuïtieve verstand een heilig geschenk is en het rationele verstand een trouwe dienaar. Wij hebben een maatschappij geschapen die de dienaar eert en de gave is vergeten".

Vandaag heeft de wetenschap op talrijke manieren bevestigd dat het mogelijk is de intelligentie te verhogen. Dit is een vaststaand feit, maar veel mensen zijn nog steeds verbaasd als ze ontdekken dat ze hun resultaten bij intelligentietests kunnen verbeteren. Bovendien is IQ slechts een meting van een specifiek soort intelligentie. Met voortdurende inspanning kunt u uw creatieve, emotionele, ruimtelijke, muzikale, logische en wiskundige intelligentie verbeteren, enzovoort.

De technieken die in dit boek worden voorgesteld zijn ontdekt door decennia van onderzoek en laten je zien hoe je je geest kunt gebruiken om op een andere manier toegang te krijgen tot je mentale bronnen en om inzichten en oplossingen te vinden die anders sluimerend zouden blijven.

Maar dit boek vertegenwoordigt ook een weg die ieder mens moet gaan. Genialiteit deel laten uitmaken van het dagelijkse leven vereist de ontwikkeling van het vertrouwen dat men werkelijk anders kan denken. Het geduld om zich te engageren, om de eerste resultaten te zien.

Het is onze taak de hersenen aan te moedigen zich open te stellen voor hun potentieel. De hier beschreven hulpmiddelen zijn bedoeld om mensen kennis te laten maken met de denkprocessen van Einstein. Maar het is ook een fascinerende reis, bedoeld om de lezer te vermaken, te stimuleren en uit te dagen. Je zult verrassende feiten ontdekken over je hersenen en hoe ze werken. En als je echt wilt, kun je op pad gaan om je eigen persoonlijke genie te ontdekken en de resultaten die je kunt bereiken door het deel van onze hersenen aan te boren dat we niet gewend zijn te gebruiken.

KORTE BIOGRAFIE VAN EEN GENIE

"Weinig mensen zijn in staat om met gelijkmoedigheid meningen te uiten die afwijken van hun sociale omgeving".

A. Einstein

Albert Einstein bevestigt met zijn leven het karakter van genie dat van zijn ideeën uitgaat. Hij werd geboren op 14 maart 1879 in de Duitse stad Ulm. Over zijn jeugd is weinig bekend, behalve dat hij laat begon te spreken en zeer introvert was, zozeer zelfs dat zijn ouders lange tijd vreesden dat hij achterlijk was.

Op vijfjarige leeftijd had hij zijn eerste verlichting met een kompas, en vond het wonderbaarlijk dat een onzichtbare kracht in het heelal de naald daarvan onveranderlijk naar het noorden kon leiden. "Deze ervaring liet een diepe en blijvende indruk op me achter. Achter de dingen moest iets heel diep verborgen zitten," zou hij later zeggen.

In München, waar zijn ouders zijn gaan wonen, onthult de school zijn moeilijke karakter.