Rudyard Kipling

  • Rudyard Kipling 
  • Fantasy und Science-Fiction 
  • Leeren

Angielski prozaik i autor wierszy, laureat literackiej Nagrody Nobla (1907). Do jego najbardziej znanych utworów zalicza si? opowiadania "Ksi?ga d?ungli" oraz powie?? "Kim". Urodzony w Indiach Brytyjskich jako dziecko trafi? do Anglii. Autor opowiada?, w których przedstawia? Hindusów, ?o?nierzy, a wreszcie wydarzenia przynale?ne do nierealistycznego ?wiata. Od roku 1889 Kipling podró?owa?, trafiaj?c m.in. do Japonii, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Pó?ne teksty pisarza stanowi? wyraz jego wiary w post?p techniczny i nowoczesno??. Wiele utworów Kiplinga doczeka?o adaptacji filmowych.