Królowie, królowe i konkubiny: prawdziwe historie o miłości, pożądaniu i namiętności - Maria Arnoldt Wilson - E-Book

Królowie, królowe i konkubiny: prawdziwe historie o miłości, pożądaniu i namiętności E-Book

Maria Arnoldt Wilson

0,0
3,49 €

oder
Beschreibung

Każdy jest zainteresowany poznaniem stylu życia starożytnych królów. Zwłaszcza z ich haremem. Harem to arabskie słowo oznaczające ogrodzenie, wewnętrzny pałac, zakazane lub święte miejsce. Harem to święte miejsce zarezerwowane dla kobiet, do którego nie ma wstępu żaden mężczyzna poza królem lub księciem. W haremie przebywały żony, konkubiny, małoletni synowie, niezamężne córki, krewne i konkubiny króla, sułtana lub cesarza. Poza tym w haremie były setki, tysiące młodych kobiet, które zabawiały króla lub książąt. Im bardziej arystokratyczny, potężny i zamożny król, tym więcej kobiet miał w swoim haremie. Lord Acton mówi: „Władza korumpuje, a władza absolutna korumpuje absolutnie. Wielcy ludzie są prawie zawsze źli”. Czy to władza rodzi pożądanie, pragnienie okiełznania, pragnienie zwycięstwa? W historii dotyczy to nie tylko królów, ale także królowych. Królowie mieli konkubiny i haremy tysięcy cennych dziewcząt. Tak samo królowe nie pozostawały w tyle w budowaniu haremów lub spełnianiu swoich pragnień z setkami mężczyzn. Egipska królowa piękności Kleopatra, królowa Angoli Enzinga, królowa Rosji Katarzyna, księżna Diana są bardzo skutecznymi odpowiednikami swoich królów. Jednak są one również czczone w historii. Wydaje się, że bardzo skutecznie potrafią kierować swoim życiem publicznym i prywatnym. Kleopatra spełniła swoje pragnienie z kilkoma rzymskimi generałami. Mówi się, że jednej nocy zadowoliła ponad setkę Rzymian. Królowa Enzinga miała swoje własne arabskie noce, zabijając samca po kryciu. Mówi się, że królowa Katarzyna nie żyje, próbując nawiązać związek z koniem. Pożądliwe życie księżnej Diany jest przykładem dla siebie we współczesnym świecie. Ta książka próbuje rzucić okiem na tajne prywatne życie królów, królowych i konkubin.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

EPUB
Bewertungen
0,0
0
0
0
0
0


Ähnliche


Królowie, królowe i konkubiny: prawdziwe historie o miłości, pożądaniu i namiętności

––––––––

Królowie, królowe i konkubiny: prawdziwe historie o miłości, pożądaniu i namiętności

Maria Arnoldt Wilson

Published by The Rainbows, 2022.

Tabla de Contenido

Título

Title Page

Królowie, królowe i konkubiny: prawdziwe historie o miłości, pożądaniu i namiętności

Konkubina i religia

Angielska Wenus Księżna Diana

Diana i ochroniarz Barry

Diana, Dodi Al Fayed

Kontrowersyjne życie seksualne dwóch słynnych królowych, które wstrząsnęły historią

Afrykańska tygrysica: kim była królowa Anna Nzinga?

Królowa Katarzyna, jej tygrys i jej niekończące się romanse

Co robiły królowe, aby przyciągnąć królów w starożytności?

Sekret ich piękna

Egipska Wenus: królowa Kleopatra

Królowa Kleopatra, biografia Kleopatry i fakty

Kochankami Kleopatry byli rzymscy generałowie

Królowie i ich tysiące konkubin

Każdy jest zainteresowany poznaniem stylu życia starożytnych królów. Zwłaszcza z ich haremem. Harem to arabskie słowo oznaczające ogrodzenie, wewnętrzny pałac, zakazane lub święte miejsce. Harem to święte miejsce zarezerwowane dla kobiet, do którego nie ma wstępu żaden mężczyzna poza królem lub księciem.

W haremie przebywały żony, konkubiny, małoletni synowie, niezamężne córki, krewne i konkubiny króla, sułtana lub cesarza. Poza tym w haremie były setki, tysiące młodych kobiet, które zabawiały króla lub książąt. Im bardziej arystokratyczny, potężny i zamożny król, tym więcej kobiet miał w swoim haremie.

Za panowania ówczesnych królów rozejm trwał mniej więcej. A żony i córki pokonanych w wojnie zostały przywiezione do haremu jako niewolnice. Czasami ktoś był przyprowadzany w małżeństwie lub w prezencie. Niektórzy zostali kupieni jako niewolnicy. Wszystkie z nich spędzały całe życie jako konkubiny królów lub cesarzy. Ale jeśli los będzie pomyślny, jedna z nich otrzyma szansę zostania królewską żoną.

W wielu starożytnych kulturach i tradycjach religijnych władcy i elitarni członkowie społeczeństwa mieli nie tylko żony, ale także konkubiny. Szereg czynników uważa się za powody trzymania konkubin. Wśród nich było spełnienie pożądania seksualnego, narodziny wielu dzieci i manifestacja szlachetności. Wiadomo, że w starożytności cesarze utrzymywali tysiące konkubin.

Uważa się, że praktyka brania konkubin pochodzi z Chin. Ale to nie jest wyłączność. Praktyka brania konkubin sięga tysięcy lat wstecz w starożytnej Mezopotamii i cywilizacjach babilońskich. W tym czasie konkubinami stawały się także córki wielu elitarnych rodzin społeczeństwa. Wielu z nich było pierwotnie niewolnikami. Później wielu ponownie otrzymało status żony.

––––––––

W kulturze Mezopotamii niektóre kobiety służyły jako kapłanki w miastach lub stanach. Chociaż zajmowali wysokie stanowiska w społeczeństwie, żadne z nich nie wyszło za mąż. Ówcześni mężczyźni postrzegali te kobiety-kapłanki jako prostytutki. Ale szanowali ich z miejsca religijnego.

Konkubina i religia

Konkubiny są wymieniane w różnych religiach i pismach świętych. Biblia też o tym mówi. Oprócz żon Izraelici mieli wiele konkubin. Podzielili społecznie żony i konkubiny. Żony trzeba było wspierać. Ale tak nie było w przypadku konkubin. Mówi się, że w tym czasie cesarz Salomon (1011-931 pne) miał oprócz 700 żon 300 konkubin. Chociaż konkubiny nie są dziś akceptowane w chrześcijaństwie. Jednak niektórzy badacze Biblii uważają, że konkubiny były praktykowane w celu zwiększenia populacji świata w tamtym czasie.

Konkubiny były również dozwolone w judaizmie. Konkubina to po hebrajsku piljesz. Co oznacza mieszkańca domu. Według Talmudu babilońskiego była tylko jedna różnica między konkubiną a pełną żoną. I to jest umowa małżeńska. Żydowski myśliciel Majmonides uważał, że konkubiny są zarezerwowane wyłącznie dla królów. Ponownie królowie nie pozwolili wielu zwykłym ludziom mieć konkubin. Majmonides argumentował, że zwykli ludzie nie powinni angażować się w żadne stosunki seksualne poza małżeństwem.

Branie konkubin było również dozwolone w islamie. Ale podlega pewnym zasadom. W czasach starożytnych pod panowaniem islamu dozwolone były dwa źródła konkubin. Jednym z nich są niemuzułmańskie kobiety wzięte jako jeńcy wojenni. A kobiety kupione jako niewolnice. W czasach pogańskich lub przedislamskich istniało społeczne prawo kupowania i sprzedawania niewolników. Jednak po przejściu na islam pozwolono tym niewolnicom na uwolnienie lub formalne małżeństwo.

Kochanki na całym świecie

Niewolnicze konkubiny były bardzo rzadkie w starożytnej Grecji. Ale było to widoczne w całej historii Aten. W tym czasie ich prawo pozwalało im zabijać dzieci ich konkubin. Ponieważ chociaż konkubiny były dozwolone w starożytnej Grecji, odmawiały one nadawania obywatelstwa swoim dzieciom. Prawo rzymskie traktowało konkubiny nieco inaczej. W tamtych czasach Rzymianin mógł wziąć taką kobietę za konkubinę. Kobieta społecznie niezamężna. Rzymscy mężczyźni mogli trzymać takie kobiety jako formalne konkubiny.

Rzymianie byli również bardzo zainteresowani homoseksualizmem. Tak więc w tamtych czasach rzymscy mężczyźni również mogli mieć konkubiny.

---ENDE DER LESEPROBE---