Denis Diderot

Denis Diderot (1713-1784) by? pisarzem i filozofem epoki o?wiecenia. Stworzy? wybitne dzie?a we wszystkich gatunkach literackich. Najpierw przyjaciel Rousseau, a potem d'Alemberta, nadzorowa? napisanie jednego z najwa?niejszych dzie? wieku, s?ynnej "Encyklopedii". W teatrze po?o?y? podwaliny pod dramaturgi? mieszcza?sk?, zrewolucjonizowa? powie?? i ba?? "Kubusiem Fatalist? i jego panem" oraz krytyk? literack? "Salonami".