De Biezenstekker - Cyriel Buysse - E-Book

De Biezenstekker E-Book

Cyriel Buysse

0,0
0,00 €

oder
Beschreibung

DigiCat Uitgeverij presenteert u deze speciale editie van "De Biezenstekker" van Cyriel Buysse. DigiCat Uitgeverij is ervan overtuigd dat elk geschreven woord een erfenis van de mensheid is. Elk DigiCat boek is zorgvuldig gereproduceerd voor heruitgave in een nieuw, modern formaat. De boeken zijn zowel in gedrukte als e-boek formaten verkrijgbaar. DigiCat hoopt dat u dit werk zult behandelen met de erkenning en de passie die het verdient als klassieker van de wereldliteratuur.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

EPUB
Bewertungen
0,0
0
0
0
0
0Cyriel Buysse

De Biezenstekker

 
EAN 8596547472216
DigiCat, 2023 Contact: [email protected]

Inhoudsopgave

BIBLIOTHEEK
NEDERLANDSCHE LETTEREN
CYRIEL BUYSSE
DE BIEZENSTEKKER
CYRIEL BUYSSE
DE BIEZENSTEKKER
BIBLIOTHEEK
NEDERLANDSCHE LETTEREN
LECTUUR VOOR IEDEREEN
ZIJN VERSCHENEN

BIBLIOTHEEK

Inhoudsopgave

VAN

NEDERLANDSCHE LETTEREN

Inhoudsopgave

ONDER BESTUUR VAN POL DE MONT

CYRIEL BUYSSE

Inhoudsopgave

DE BIEZENSTEKKER

Inhoudsopgave
«Kent uw spraak en heel haar overvloed?» BILDERDIJK. «Met de tale gaat het vaderland «verloren!» F. DE CORT.

GENT ALGEMEENE BOEKHANDEL VAN AD. HOSTE, Uitgever Veldstraat, 47 1894

Buitenzijde van voorplat

Te verkrijgen bij den uitgever der «Bibliotheek van Nederlandsche Letteren»:

POL DE MONT

Gedichten, bekroond met den 5jaarl. prijs (1875-1880), in-16°................ fr. 3 00 Lentesotternijen, met een gedicht van KI. Groth, portret en fac-simile van den schrijver ............................................. » 2 00 Loreley, liederen en gedichten; gekart. 3 fr., ingenaaid ..................... » 2 00 Idyllen ...................................................................... » 2 55 Idyllen en andere Gedichten .................................................. » 3 25 Fladderende Vlinders. met drie koperetsen .................................. gld. 3 75 In Noord en Zuid, nieuwe idyllen en andere gedichten ....................... gld. 2 90 Hendrik Conscience, zijn leven en zijne werken, met 2 autografen en 2 portretten ....................................................................... fr. 1 25 Jan van Beers, zijn leven en zijne werken, met portret ............ (40 cents) » 0 85 Peter Benoit, met portret .........................................(40 cents) » 0 85 Losse Schetsen uit de letterkundige Geschiedenis van onzen Tijd; deel I, Duitschland, fr. 2,50; deel II,Frankrijk en Provence, fr. 4,00; deel III, Nederland ................................................................. » 3 50 Op mijn Dorpken, korte vertellingen in proza, met een ets .................... » 2 75 Claribella, met twee heliotypieën van Fern. Khnopff en Jef Leempoels, VIII + 224 bl groot-4° .............................................................. » 8 00

ALBRECHT RODENBACH

Gudrun, drama in 5 bedrijven en in verzen, met een inleiding ........................................................................... » 2 00 Al de Gedichten van-- ........................................................ » 2 50

VIRGINIE LOVELING

Drie Novellen ................................................................ » 1 60 Het Hoofd van 't Huis ........................................................ » 3 25 Sophie. 2 deelen, met platen van Fr. van Kuyck, Volksuitgave ................. » 3 00 Gedichten van R. en V. Loveling, met pl ...................................... » 1 50 Novellen id. met pl .......................................................... » 1 50 Nieuwe novellen id. met pl ................................................... » 1 60

Binnenzijde van voorplat

[Nota's van de bewerker staan na de tekst - klik hier.]

CYRIEL BUYSSE

Inhoudsopgave

Een der allerjongsten onder de beoefenaars der Nederlandsche proza, doch van heden af een der meest belovenden. Buysse behoort tot die kloeke, echt Vlaamsche familie der Lovelings, waaruit ook de gezusters R. en V. Loveling, des schrijvers tanten van moeders zijde, gesproten zijn. Ofschoon van zijn hand tot heden toe slechts éen verhaal in boekvorm het licht zag, heeft Buysse toch reeds een niet licht te dragen bagage. In tal van Noord-en Zuidnederlandsche tijdschriften zijn de proeven van zijn talent verspreid. In het Nederl. Museum gaf hij Broeder en Zuster, Guusje en Zieneken, Twee Herinneringen uit Amerika, Een Amerikaansche Verkiezing, Mishawaka, Iets over de Godsdiensten in Noord-Amerika, Twee Beesten en De Pokken; in Goeverneur's Oude Huisvriend verschenen: Op den Senegal, Beter laat dan nooit, Een Verzoening, Hongerlijder; in Nederland werden opgenomen Een Philippe en De Dood van Ieperen; in Elsevier's geïllustreerd Maandschrift de schetsen Schrik en Oproer aan Boord; in De Gids de novelle Een Levensdroom; in Warendorf's Novellen-Bibliotheek een verhaal, Het huwelijk van Neef Perseijn; in Zingende Vogels een kleine studie, Gampelaarken, en eindelijk, in Van Nu en Straks, waarvan hij een der medestichters is, Moeder.

De Biezenstekker, de novelle die onder dit omslag nu het eerst afzonderlijk het licht ziet, verscheen in De nieuwe Gids van Juli 1890.